Keuren NEN3140

Tevens verrichten wij keuringen van elektrisch handgereedschap volgens NEN3140.
Voor de tarieven kunt u contact met ons opnemen.